Ανυψωτικό μηχάνημα Μετακόμισης

Δυνατότητα παροχής ανυψωτικών υπηρεσιών.
Χρήση ανυψωτικού μηχανήματος σε όλους τους προσβάσιμους χώρους για την ασφαλέστερη παραλαβή και παράδοση της οικοσκευής, του επαγγελματικού εξοπλισμού κ.τ.λ.