Παλετοποίηση

Ειδική παλετοποίηση φοιτητικής οικοσκευής -δωρεάν-, με δυνατότητα παράδοσης σε όλη την Ελλάδα, άρτια όπως παραλήφθηκε.