Αποθήκευση


Δυνατότητα αποθήκευσης αντικείμενων, για μικρό ή και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφαρμόζοντας και εδώ τη μέθοδο της παλετοποίησης εάν είναι εφικτό, ταξινομημένα και αριθμημένα κατά αποστολέα/παραλήπτη.