Συσκευασία

Δυνατότητα συσκευασίας, μερικής ή ολικής, με ανθεκτικά και άριστης ποιότητας υλικά, που αποτρέπουν την φθορά της περιουσίας σας κατά την διαδικασία της μεταφοράς.